СВОБОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Помещение №12

Етаж:
Предназначение:
Обща площ:
Цена на наем за месец:
1
офис
18,07 кв.м
190 лв
Помещение №15

Етаж:
Предназначение:
Обща площ:
Цена на наем за месец:
1
учебен кабинет
24,15 кв.м
220 лв
© 2016 Търговски център "Молчето"